UX Academy Finland

Avoimet työpaikat: Hae osa-aikaiseksi mentoriksi

UX-ammattilaisten vetämiä koulutuksia

UX Academy Finland™ tarjoaa käytännön taitoja painottavaa koulutusta. Kouluttajilla on pitkä työkokemus UX-suunnittelutyöstä ja he edelleen työskentelevät myös suunnitteluprojekteissa. Saat siis ajantasaista opetusta työelämän käytännöistä.

Aihepiirit:

  • Digitaalinen palvelumuotoilu (Service Design / Design Thinking),
  • Käyttäjäkokemuksen suunnittelu (UX / User Experience Design),
  • Käyttöliittymäsuunnittelu (UI / User Interface Design) ja
  • Design System UI-kirjastot
  • Figma-suunnitteluohjelman ammattikäyttö

 

Opi suunnittelemaan sujuvia käyttöliittymiä, jotka helpottavat ihmisten arkea. Kun käyttäjä on tyytyväinen myös liiketoiminta menestyy.

Missio

Tavoitteenamme on purkaa ylimääräinen mystiikka palvelumuotoilun ja UX/UI-suunnittelun ympäriltä ja levittää parhaat työtavat laajalti käyttöön. Esimerkiksi, hyödyntämällä loppukäyttäjät osallistavaa suunnitteluprosessia ja yhtenäistä käyttöliittymäelementtien kirjastoa (ns. Design System), voidaan rakentaa helppokäyttöisiä ja liiketaloudellisesti menestyviä digitaalisia palveluita.

UX eli käyttäjäkokemus ja sen suunnittelun taidot, kuten luova ongelmanratkaisu ja ihmisymmärrys, ovat digimaailman ydinosaamista.


Opetusmenetelmä

UX Academyn opetusmenetelmä perustuu ”käänteiseen opetukseen” (= flipped classroom), jossa opiskelija aluksi perehtyy koulutuksen osion oppimateriaaliin itsenäisesti ja pyrkii soveltamaan oppimaansa harjoituksia tekemällä. Sen jälkeen opiskelija on yhteydessä (eri tavoin koulutuksesta riippuen) kouluttajaan tai mentoriin, joka syventää aiheita, vastaa kysymyksiin ja antaa palautetta harjoitustehtävistä.

Taitojen oppimisessa keskeisessä osassa ovat käytännönläheiset harjoitustehtävät, joissa oppiminen tapahtuu omakohtaisen kokemuksen kautta.

Ota yhteyttä

 

Juha-Antti Huusko
Koulutukset & myynti
juha-antti@uxacademy.fi
puh. 050 483 6196

Juha-Antilla on 20 vuoden työkokemus UX-alalta, mm. UX/UI-suunnittelijana Keskossa, Nokiassa ja Torissa.
LinkedIn profiili

Yritys
UX Academy Finland™
UXA Finland Oy
Y-tunnus: 2990476-7