Yritys

UX Academy tarjoaa verkkokoulutusta palvelumuotoilusta (Service Design / Design Thinking) ja UX-suunnittelusta (User Experience Design).

Missio

Yrityksen missiona on purkaa ylimääräinen mystiikka palvelumuotoilun ja UX-suunnittelun ympäriltä ja levittää parhaat työtavat laajalti käyttöön, jotta digitaaliset palvelut kehittyisivät mahdollisimman helppokäyttöisiksi ja myös liiketaloudellisesti menestyviksi.

Kursseilla opit tehokkaita muotoilun menetelmiä ja Lean-ajattelua, joiden avulla voidaan keskittyä ratkaisemaan aitoja asiakasongelmia, ja löydetään palveluiden ominaisuudet, joita asiakkaat tarvitsevat.

Digitaalisten palvelujen suunnittelu ja toteutus on tiivistä yhteispeliä eri alojen osaajien kesken. Keskeinen tavoite UX Academyn kursseilla on, että käytännön menetelmien hallitsemisen lisäksi opiskelija oppii ymmärtämään palvelumuotoilijan ja UX-suunnittelijan roolin osana muuta kehitystiimiä.

Opetusmenetelmä

UX Academyn opetusmenetelmä perustuu “käänteiseen opetukseen” (= flipped classroom), jossa opiskelija aluksi perehtyy kunkin kurssin osion taustamateriaaliin itsenäisesti ja pyrkii soveltamaan oppimaansa harjoituksia tekemällä. Sen jälkeen opiskelija keskustelee aiheesta mentorin kanssa, joka täydentää puuttuvaa tietoa opiskelijan henkilökohtaisen tarpeen mukaan, ja antaa palautetta harjoitustehtävistä.

Oppimisessa keskeisessä osassa ovat käytännönläheiset harjoitustehtävät, joissa oppiminen tapahtuu omakohtaisen kokemuksen kautta.  Käytännön harjoitusten tekeminen myös nopeuttaa uusien taitojen käyttöönottoa opiskelijan työelämässä.

Kursseilla harjoitusprojektiksi on mahdollista ottaa omaan työhön tai harrastukseen liittyvä aihe, jolloin harjoitusten tekeminen parhaimmillaan edistää todellista projektia.  Oma projektiaihe ei ole kuitenkaan pakollinen – hyvään oppimistulokseen pääset myös valitsemalla jonkin kurssilta saatavan kuvitteellisen harjoitustyönaiheen.

Historia

Yrityksen toiminta käynnistyi vuonna 2017 nimellä Preto Academy. Keväällä 2019 nimi muuttui UX Academyksi.