Yritys

Avoimet työpaikat: Hae osa-aikaiseksi mentoriksi

 
 

UX Academy Finland™ tarjoaa verkkokoulutusta palvelumuotoilusta (Service Design / Design Thinking) ja UX-suunnittelusta (User Experience Design).

Missio

Yrityksen missiona on purkaa ylimääräinen mystiikka palvelumuotoilun ja UX/UI-suunnittelun ympäriltä ja levittää parhaat työtavat laajalti käyttöön, jotta digitaaliset palvelut kehittyisivät mahdollisimman helppokäyttöisiksi ja myös liiketaloudellisesti menestyviksi.

Työelämässä digitaalisten palvelujen suunnittelu ja toteutus on tiivistä yhteispeliä eri alojen osaajien kesken. Yksi keskeinen tavoite UX Academyn kursseilla on, että käytännön menetelmien hallitsemisen lisäksi opiskelija oppii ymmärtämään palvelumuotoilijan ja UX-suunnittelijan roolin osana muuta kehitystiimiä.

Opetusmenetelmä

UX Academyn opetusmenetelmä perustuu “käänteiseen opetukseen” (= flipped classroom), jossa opiskelija aluksi perehtyy kunkin kurssin osion taustamateriaaliin itsenäisesti ja pyrkii soveltamaan oppimaansa harjoituksia tekemällä. Sen jälkeen opiskelija keskustelee aiheesta mentorin kanssa, joka täydentää puuttuvaa tietoa opiskelijan henkilökohtaisen tarpeen mukaan, ja antaa palautetta harjoitustehtävistä.

Oppimisessa keskeisessä osassa ovat käytännönläheiset harjoitustehtävät, joissa oppiminen tapahtuu omakohtaisen kokemuksen kautta.  Käytännön harjoitusten tekeminen myös nopeuttaa uusien taitojen käyttöönottoa opiskelijan työelämässä.

Historia

Yrityksen toiminta käynnistyi vuonna 2017 nimellä Preto Academy. Keväällä 2019 nimi muuttui UX Academyksi.

 

 

 

Käytännön taitoja mentorin tukemana

Ota haltuun User Experience (UX) eli käyttäjäkokemus

UX Academy Finlandin kursseilla opit taitoja, joita ammattilaiset työelämässä käyttävät. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. digitaalisen konseptin suunnittelu, käyttäjäkokemuksen suunnittelu (UX design) ja käyttöliittymäsuunnittelu (UI design). Opiskelijalla on kurssien aikana mahdollisuus keskustella mentorin kanssa viestien ja etätapaamisten välityksellä. Mentori on alan kokenut asiantuntija, joka vastaa kysymyksiisi ja antaa palautetta harjoitustehtävistäsi.

Lue lisää yrityksestäAsiakaskohtaiset koulutukset

Puolen ja yhden päivän koulutukset

UX Academystä voit saada tiimillesi räätälöidyn koulutuksen UX/UI-suunnittelun perusteista. Sisältö voidaan sopia tarpeenne mukaan. Usein koulutus sisältää luento-osuuksia, esimerkkejä ja käytännön harjoituksia, joissa osallistujat pääsevät mm. kokeilemaan käyttöliittymien luonnostelua. Koulutukset toteutetaan etänä videoyhteyden kautta.

Pyydä tarjous sähköpostilla


Tulevat kurssit ja uusi sisältö

Tilaa uutiskirje

Liity muiden digitaalisesta suunnittelusta kiinnostuneiden joukkoon! Suhtaudumme ammattiin intohimolla ja jaamme tarinoita kaikesta designiin liittyvästä.

Tilaa uutiskirje