6 viikkoa mentorin ohjauksessa

Käytännön digitaalinen palvelumuotoilu – verkkokoulutus

Tällä kurssilla opit tehokkaiden käytännön harjoitusten avulla hyödyntämään palvelumuotoilua (service design) verkkopalveluiden, verkkokauppojen ja mobiilisovellusten konseptin suunnittelussa. Kurssi opettaa käyttäjälähtöisen suunnittelun perusteet ja sopii siten erinomaisesti ensimmäiseksi kurssiksi myös UX-suunnittelusta kiinnostuneille.

Paras tapa oppia on itse tekeminen

Kurssin jälkeen ymmärrät, miten palvelumuotoilun ja Lean Startup -henkisen ketterän kehittämisen avulla palvelukonseptia voidaan rakentaa loppukäyttäjiä osallistaen. Opit hyödyntämään perusperiaatteita omassa työssäsi.

Tuo kurssille oma projektiaiheesi

Tällä kurssilla sinulla on viikoittain tunnin henkilökohtainen sparrauspuhelu yhdessä alan ammattilaisen kanssa. Jos sinulla on esim. työhösi tai harrastukseesi liittyvä harjoitusprojekti, saat rahanarvoista tukea sen edistämiseen, esim. käyttäjäryhmien työstämiseen  ja konseptin ideointiin. Jos sinulla ei ole omaa harjoitusaihetta mielessä, valitaan yhdessä aihe, joka auttaa parhaiten sinua oppimistavoitteissasi.

Aloituspäivä

1790 €
1443 € (alv 0%)

Tilaa opetussuunnitelma

Kesto

 • Kurssin kesto on noin 6-10 viikkoa, riippuen opiskelijan etenemisnopeudesta
 • Noin 5 tunnin ajankäyttö viikossa

Esitiedot

 • Osallistuminen ei vaadi esitietoja tai teknistä osaamista.
 • Kurssilla ei opiskella ohjelmointia.

 

Kohderyhmä

 • Kurssi sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille, jotka haluavat oppia työelämässä käytettäviä käytännön menetelmiä suoraan alan ammattilaiselta.
 • Saatat olla esim. tuote- tai projektipäällikkö, liiketoiminnan tai markkinoinnin kehittäjä tai graafinen suunnittelija.

 

Kurssi sisältää

Videoluentoja, harjoituksia, työpohjat ja viikoittaisen henkilökohtaisen puhelun kouluttajan kanssa.

Tässä koulutuksessa

 • Saat mentorilta henkilökohtaista sparrausta, joka vie omaa harjoitusprojektiasi eteenpäin
 • Harjoittelet muotoilijan menetelmiä yksityiskohtaisten esimerkkien avulla
 • Opit testaamaan nopeasti ratkaisuideoita prototyypeillä
 • Saat työelämän projekteihin sopivat työpohjat
 • Saat ohjeet miten voit järjestää ideointityöpajan

 

Kurssin aiheet

Kurssi etenee digitaalisen palvelumuotoilun prosessin vaiheiden mukaisesti. Saat jokaisesta kurssin aiheesta harjoitustehtävän, jonka voit tehdä käyttäen omaa harjoitusprojektiasi tai kurssilta saatavaa harjoitusaihetta.

Tilaa opetussuunnitelma

1. Johdanto palvelumuotoiluun ja kokeiluihin

Mitä on palvelumuotoilu ja mitä ovat nopeat kokeilut? Miksi palveluita kannattaa kehittää yhdessä asiakkaiden kanssa?  Digitaalisen palvelumuotoilun prosessin esittely.

2. Liiketoiminnan tavoitteet ja asiakasryhmät

Miten projektille asetetaan mitattavat tavoitteet, jotka toimivat ”pohjantähtenä” työn edetessä?  Kirjataan ylös myös oletukset kohdeasiakkaista ja heidän tarpeistaan.

3. Asiakkaan (käyttäjän) ongelmien selvitys

Miten käyttäjiä kannattaa haastatella ja havainnoida? Valmistellaan ja toteutetaan käyttäjätiedon kerääminen.

4. Persoona ja asiakaspolku -kuvaukset

Haastatteluilla kerätyn käyttäjätiedon purkaminen ja visualisointi. Ratkaistavien ongelmien määrittely.

5. Ratkaisun ideointi ja konseptin kuvaus

Miten käyttäjätieto hyödynnetään ideoinnissa? Kilpailija-analyysi, ratkaisujen ideointi ja konseptin päätoiminnallisuuden kuvaaminen.

6. Kokeilun suunnittelu ja toteutus

Miten voidaan nopeasti testata konsepti- ja käyttöliittymä-ideoiden houkuttelevuutta ja toimivuutta käyttäjiä osallistamalla? Kokeilujen valmistelu ja tarvittavien materiaalien sekä yksinkertaisten visuaalisten prototyyppien tuottaminen.   

7. Ideointityöpaja tiimin kanssa

Miten voit järjestää ja fasilitoida ideointityöpajan?  Ideointityöpajassa mietitään yhdessä ratkaisuja ideointiharjoituksien avulla. Hyvä valmistautuminen on tärkeää.

 

Kouluttaja ja mentori

 

”Hei! Toimin tällä kurssilla kouluttajana ja mentorina. Koulutukseltani olen KTM. Minulla on noin 20 vuoden kokemus UX-alalta: digitaalisten tuotteiden ja palveluiden muotoilusta, UX/UI-suunnittelusta ja käyttäjätutkimuksesta.

Olen työskennellyt mm. UX-suunnittelijana Nokiassa, palvelumuotoilijana Keskossa ja User Experience (UX) -tiimin vetäjänä Torissa.  Työssäni olen yhdistänyt sekä palvelumuotoilua että ketteriä Lean Startup -menetelmiä, ja ollut mukana kehittämässä organisaatioiden kokeilukulttuuria.”

Juha-Antti Huusko
LinkedIn profiili

Lue Juha-Antin haastattelu Koulutus.fi -portaalissa.

Palautetta opiskelijoilta

Keskimääräinen arvio:
(4.6 / 5)

”Kurssi antoi hyvän yleistietämyksen digitaalisesta palvelumuotoilusta. Kurssin suorittamisen pystyi sopeuttamaan hienosti omiin aikatauluihin, myös silloin, kun elämä tuli vastaan. Puhelut mentorin kanssa toivat lisää sisältöä digitaalisen materiaalin tueksi.”
Aino, Design Engineer

”Kurssi selkeytti kuvaa palvelumuotoilun prosessista sekä antoi työkaluja ja varmuutta jakaa prosessin avulla syntyneitä päätelmiä muiden kanssa. Mentorointipuheluiden aikana sai rakentavaa palautetta ja vinkkejä joiden hyödyntäminen vei omaa osaamista eteenpäin. Erityisen miellyttävän kurssista teki joustava aikataulu, joka mukautui työelämän sekä arjen tarpeiden mukaan.”
Johanna, UI Designer

Miksi tämä kurssi?

Hyvä asiakaskokemus on kriittinen kilpailutekijä. Palvelumuotoilu ja Lean-kokeilukehittäminen tarjoavat helposti opittavia menetelmiä, joilla palvelu- ja tuotekehitystä voidaan tehdä asiakaskokemukseen keskittyen. Taidot ovat hyödyllisiä kaikille palveluiden, tuotteiden tai liiketoiminnan kehittämisen parissa työskenteleville, työroolista riippumatta. Palvelumuotoilun menetelmät tarjoavat myös hyviä mahdollisuuksia ohjata kehitystiimin työtä, mutta ennen sitä on hyvä opetella käyttämään keskeisiä työkaluja itse.

Palvelumuotoilun menetelmistä on olemassa lukuisia hyviä kirjoja. Kirjojen oppien soveltaminen käytäntöön saattaa olla vaikeaa, sillä eri menetelmiä on paljon ja sopivan yhdistelmän löytäminen vie aikaa.

Palvelumuotoilun ja kokeilujen menetelmät jalkautuvat omiin projekteihisi, kun saat henkilökohtaista palautetta ja vinkkejä etenemiseen.

Kurssilla opetettava digitaalisen palvelumuotoilun prosessi on työelämässä suosittuun ketterään projektimalliin sopiva työtapa. Käyttäjätietoa kerrytetään jatkuvasti projektin aikana osallistamalla asiakkaita. Sekä liiketoiminnan että palvelun elementtejä prototypoidaan. Prosessiin on yhdistetty Lean Startup -elementtejä, jotka ohjaavat kokeilemaan konsepti-ideaa (ja siihen mahdollisesti liittyvää liiketoimintamallia) pienin resurssein heti alkuvaiheessa.

Kurssin jälkeen osaat kehittää verkkopalvelun tai mobiilisovelluksen konseptin hyödyntäen palvelumuotoilun perusperiaatteita.

Kurssilla käydään läpi konseptin palvelumuotoilun eteneminen yksityiskohtaisesti esimerkkien ja työpohjien kautta. Videoilla näet mm. esimerkkejä, kuinka valitaan ja rekrytoidaan käyttäjiä haastatteluihin, miten haastatteluun tai prototyypin testaukseen valmistaudutaan ja miten muistiinpanot analysoidaan ja hyödynnetään konseptin ideoinnissa. Opit, miten säilytetään punainen lanka eri työvaiheiden läpi.

Kurssin kesto

Kurssin kesto on noin 6-10 viikkoa, riippuen opiskelijan etenemisnopeudesta.  Viikottainen ajankäyttö on n. 4 tuntia sisältäen videoluentojen katsomisen, harjoitusten tekemisen ja puhelun mentorin kanssa.  Viikottainen ajankäyttö vaihtelee hieman viikon aiheen mukaan.  Jos valitset kurssin harjoitusprojektiksi isomman projektin (esim. työhösi liittyen), voi ajankäyttö olla suurempikin.

UX Academy Finland

Koulutuksemme sopivat kaikille lähtötasosta riippumatta, ja perustuvat pitkään käytännön työkokemukseen UX/UI- ja palvelumuotoilualalta. Haluamme purkaa ylimääräisen ”mystiikan” digitaalisten palvelujen muotoilun ympäriltä ja opettaa työelämän taitoja.

Ilmoittaudu kurssille

Tilaa opetussuunnitelma

Tilaa uutiskirje

Voimmeko auttaa?

Lähetä kysymyksesi niin vastaamme mahdollisimman pian.

  Sähköpostisi*:

  Kysymyksesi tai viestisi*: