5 syytä opiskella UX-suunnittelua

Oletko pohtinut UX-suunnittelun opiskelua, mutta et ole varma olisiko käyttäjäkokemuksen (UX) ja käyttöliittymien (UI) suunnittelu sinun juttusi?

Hyvä uutinen alasta kiinnostuneille on, että aikaisempi työkokemuksesi asiakasrajapinnassa työskentelystä, ongelmanratkaisusta ja tiimityöstä esim. palveluiden, prosessien, ohjelmistojen, brändin tai viestinnän parissa auttaa sinua oppimaan UX-suunnittelijan tapaa ideoida ratkaisuja käyttäjän tarpeiden pohjalta.

UX ja UI -suunnittelusta puhutaan usein yhdessä, koska tehtävät ovat läheisiä ja joskus myös yhdistetty samaan toimenkuvaan, jossa suunnittelija on vastuussa suunnitteluprosessista alusta loppuun saakka. Kerrataan aluksi lyhyesti, mitä UX- ja UI-suunnittelu pitää sisällään.

Mitä tekee UX- ja UI-suunnittelija?

Käyttäjäkokemuksen suunnittelija (UX, User Experience Designer) katsoo palvelun käyttämisen tai ostamisen kaikkia eri vaiheita käyttäjän näkökulmasta, ja pyrkii ottamaan huomioon, mitä kysymyksiä tai tunteita käyttäjällä saattaa herätä. Tyypillisesti työajasta suurin osa keskittyy luovaan ongelman ratkaisuun, eli verkkopalvelun tai sovelluksen toimintalogiikan ja navigaation suunnitteluun ja helppokäyttöisyyden varmistamiseen.

Helppokäyttöisen käyttöliittymän lisäksi esimerkiksi selkeä palvelulupaus, tekninen toimintavarmuus ja positiivisia tunteita herättävä brändi tuovat kaikki oman osansa käyttäjäkokemukseen. Tästä syystä UX-suunnittelija tekee tiiviisti yhteistyötä mm. liiketoiminnan edustajien ja teknisten osaajien kanssa.

Käyttöliittymäsuunnittelija (UI, User Interface Designer) keskittyy digitaalisen palvelun käyttöliittymän graafisten elementtien toimintaan ja ulkoasuun. Hän on vastuussa käyttöliittymän visuaalisesta suunnittelusta, värimaailmasta ja typografiasta. Hän suunnittelee esimerkiksi valikot, tekstikentät ja napit niin, että käyttäjä tunnistaa ne helposti ja pystyy niitä käyttämään tarvittaessa sormella puhelimen näytöllä.

Lue lisää: UX Academyn koulutukset

Nyt kun tiedät tarkemmin mistä työssä on kyse, käydään seuraavaksi läpi viisi hyvää syytä opiskella UX/UI-suunnittelua. UX/UI-suunnittelun menetelmissä on monia sellaisia, joista on hyötyä muidenkin työroolien tekijöille.

1. Tee ideoista konkreettisia suunnittelutyökalulla

UX-suunnittelijalla on käytössään moderni suunnitteluohjelma (kuten Figma), jolla pystyy helposti luomaan visuaalisia hahmotelmia ja prototyyppejä ideoista, jotka voivat liittyä esim. verkkopalvelun käyttöliittymään tai verkkosisältöihin.  Kun ideasta on alustava luonnos tai visualisointi, on siitä huomattavasti helpompi käydä keskustelua palavereissa, ja jatkaa idean jalostamista.

Suunnitteluohjelmalla tehtyjä prototyyppejä voi hyödyntää myös käyttäjätesteissä. Harjoittelun myötä käyttäjätestejä oppii tekemään helposti, ja niiden hyöty toimivien käyttöliittymäratkaisujen löytämiseen on todella suuri. Jos verkko- tai mobiilipalveluita lähdetään koodaamaan ilman, että toimivuus on ensin varmistettu prototyyppien ja käyttäjätestien avulla, on jälkikäteen huomattujen käyttöliittymän ongelmien korjaaminen merkittävästi kalliimpaa.

Myös vaikka et itse olisi suunnittelusta vastuussa, opiskelemalla suunnittelutyökalujen perusteet, voit toimia UX/UI-suunnittelijoiden kanssa tiiviimmin yhdessä digipalveluita kehitettäessä.

Aloita ilmainen UX/UI-suunnittelun lyhytkurssi

Saat sähköpostiisi 2 oppituntia, yksi per päivä.

Lyhytkurssilla tutustut

  • Mobiilisovelluksen UX/UI-suunnittelun aloittamiseen
  • Suositun ja maksuttoman Figma-suunnitteluohjelman alkeisiin

Lue lisää ja tilaa kurssi


2. Helpota ihmisten arkea

UX/UI-suunnittelussa päämääränä on asiakkaan ja käyttäjän ongelmien ratkaisu. Jotta tähän päästään, suunnittelijan täytyy aluksi tutkia ja ymmärtää digipalvelun käyttäjien arkielämää, ja siellä esiintyviä tarpeita, tehtäviä ja kipupisteitä.

Kun käyttäjän tarpeet ymmärretään, UX/UI-suunnittelun avulla voidaan kehittää digitaalisia tuotteita ja palveluita, joiden käyttö todella helpottaa ja tehostaa asioiden hoitamista. Käyttäjiä otetaan mukaan suunnittelutyön aikana esim. käyttäjätesteissä, jolloin suunnittelijakin pääsee kokemaan onnistumisen tunteita nähdessään, kuinka itse suunniteltu tuote toimii käytännössä. Suunnittelijana pääset siis vaikuttamaan ihmisten arjen sujuvuuteen positiivisesti.

3. Vaikuta liiketoiminnan menestykseen

Muistatko sen kerran, kun käytit sovellusta tai nettisivua, jossa ei ollut mitään tolkkua? Halusit hoitaa asian nopeasti verkossa, mutta puutteellisen käyttöliittymän johdosta se ei onnistunut?

Käyttäjäkokemuksen ja liiketoiminnan menestymisen välillä on yhteys, ja asiakkaat tänä päivänä osaavat vaatia, että digitaalisten palveluiden käyttö on sujuvaa.

Kun käyttäjä saa hoidettua asiansa helposti ja tehokkaasti, hän todennäköisesti jatkaa palvelun käyttöä ja suosittelee sitä muille.

UX/UI-suunnittelija pääsee olemaan mukana kehittämässä vahvaa brändiä ja kasvattamassa liiketoimintaa.

Yritykset haluavat kehittää verkkopalveluitansa helppokäyttöisemmiksi, koska sillä on vaikutusta verkossa tapahtuvaan myyntiin. Sujuva verkkopalvelu myös lisää itsepalvelun astetta ja siten säästää kustannuksissa. Verkkopalvelun käyttöliittymä vaikuttaa myös hakukonenäkyvyyteen. Googlen algoritmi arvioi sivustojen helppokäyttöisyyttä ja käyttää tätä yhtenä kriteerinä arvioidessaan mitkä sivut ovat laadukkaita ja ansaitsevat paikan hakutulosten kärjessä.

4. Ole mukana digitalisaation aallon harjalla

Digitaalisia palveluita kehitettäessä UX/UI-suunnittelija on mukana keskeisessä roolissa suunnittelemassa uusia palvelukonsepteja ja auttaa tiimiä testaamaan erilaisia ideoita rakentamalla visuaalisia prototyyppejä. UX/UI-suunnittelija pyrkii osaltaan varmistamaan, että uusi innovaatio puhuttelee kohderyhmäänsä ja ratkaisee heille merkittäviä ongelmia.

Kun digitaalinen palvelu on otettu käyttöön, UX/UI-suunnittelija voi optimoida käyttäjäkokemusta ja myyntiä tutkimusten ja analytiikan avulla. Suunnittelija näkee konkreettisesti, miten digitaalinen palvelu syntyy ja kehittyy jatkuvasti.

5. Tule kasvavalle ja monipuoliselle toimialalle

Viimeisten vuosien kuluessa koronapandemia on tuonut mukanaan melkoisen digitaalisen loikan. Yhä useammat yritykset ja kuluttajat ovat siirtyneet asioimaan verkkoon. Tämän vuoksi kysyntä käyttökokemussuunnittelulle on kasvanut. Tulevaisuudessa voimme odottaa, että kysyntä suunnittelijoista kasvaa, kun maailma muuttuu yhä digitaalisemmaksi esim. 5G-verkkojen ja tekoälysovelluksien myötä.

UX-suunnittelu oli viideksi kysytyin työelämän taito vuonna 2020 ja tämän odotetaan jatkuvan tulevina vuosina.

LinkedIn-raportin mukaan UX-suunnittelu oli viideksi kysytyin työelämän taito vuonna 2020 ja tämän odotetaan jatkuvan tulevina vuosina.

Perustaidot opittuaan UX/UI-suunnittelija voi halutessaan jatkuvasti kehittää itseään, sillä alalla on hyötyä suunnittelun lisäksi monista erilaisista taidoista, kuten kenttätutkimuksesta, fasilitoinnista, analytiikan hyödyntämisestä ja teknisestä ymmärryksestä. Suunnittelija toimii usein yhteistyössä tuotehallinnan ja ohjelmoijien kanssa, ja kokeneemmat suunnittelijat saattavat hoitaa myös tuotepäällikön (tai product ownerin) tehtäviä.

Myös puhtaan suunnittelun puolella riittää oppimista tulevaisuuteen, sillä käyttöliittymien monimuotoisuus kasvaa esimerkiksi virtuaalisen todellisuuden ja äänipohjaisten käyttöliittymien lisääntymisen myötä. Fyysinen todellisuutemme sulautuu digitaaliseen tilaan, joka luo uusia tarpeita vuorovaikutuksen ja käyttäjäkokemuksen suunnittelulle.

Usein jo jokainen työpäivä tuo jotain uutta. UX/UI-suunnittelu ei tarjoa yhtä oikeaa suoraa ratkaisua ongelmaan, vaan se on työkalupakki, jonka avulla suunnittelija voi yhdessä palvelua rakentavan tiimin kanssa luovia kohti mahdollisia ratkaisuja. Ratkaisuja kokeillaan, niistä opitaan, ja parannetaan palvelua. Ei ole vaaraa, että jähmettyisit tekemään samoja asioita päivästä toiseen.

Lue lisää:
UX/UI design -sanasto tutuksi

Ajankohtaisia koulutuksia

Ilmainen UX-suunnittelun lyhytkurssi

UX/UI-suunnittelun ja Figman perusteet

Etäkoulutus UX/UI-suunnittelun perusteista. Videopuhelut, oppimateriaali ja Figma-harjoituksia.
Lue lisää ja ilmoittaudu

UX/UI-perusteet mentorin ohjauksessa

Opi UX/UI-suunnittelun perusteet tehokkaasti mentorin henkilökohtaisessa ohjauksessa.
Lue lisää ja ilmoittaudu

Käytännön digitaalinen palvelumuotoilu

Opi suunnittelemaan käyttäjälähtöinen digitaalisen palvelun konsepti mentorin ohjauksessa.
Lue lisää ja ilmoittaudu

Ota haltuun User Experience (UX) eli käyttäjäkokemus

UX Academy Finlandin kursseilla opit käytännön taitoja, joita design-ammattilaiset työelämässä hyödyntävät. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. digitaalisen konseptin suunnittelu, käyttäjäkokemuksen suunnittelu (UX design) ja käyttöliittymäsuunnittelu (UI design).

Lue lisää yrityksestä


Tiimin kouluttaminen

Jos samasta yrityksestä on tulossa monta osallistujaa johonkin koulutukseemme, pyydä tarjous sähköpostitse! UX Academystä voit saada tiimillesi myös räätälöidyn koulutuksen tai työpajan UX/UI-suunnittelun perusteista, jolloin sisältö voidaan sopia tarpeenne mukaan. Koulutukset toteutetaan etänä videoyhteyden kautta.

Pyydä tarjous sähköpostilla


Tilaa UX-vinkit sähköpostiisi

Haluaisitko saada silloin tällöin vinkkejä UX/UI-suunnitteluun liittyen ja tietoa UXA:n uusista koulutuksista? Liity muiden UX-suunnittelusta kiinnostuneiden joukkoon!

Tilaa UX-vinkit